Hoppa till innehållet

Försäljningsvillkor

Generellt

Försäljningsvillkor Version 1.3. Dessa försäljningsvillkor gäller för all försäljning genom Sprell.no till konsument.

Försäljningsvillkoren tillsammans med din beställning, bekräftade genom en orderbekräftelse, utgör den övergripande avtalsgrunden för köpet.

Villkoren numreras fortlöpande vid ändringar. Vi kommer att hålla information om vilken version av försäljningsvillkoren som gäller för din beställning. Versionsnumret upprepas på orderbekräftelsen.

Konsumentköp regleras i konsumentköplagen, ångerrättslagen, marknadsföringslagen, personuppgiftslagen, e-handelslagen och kreditköplagen. Läs mer om dessa på www.lovdata.no.

Där försäljningsvillkoren kräver skriftlig form, uppfylls detta genom att använda e-post, sms till mobiltelefon (SMS) eller brev.

 

1. Fester

Säljare är Sprell Butikk AS, nedan kallad Sprell.no, Grini Næringspark 10, 1361 Østerås, registrerad i Brønnøysundregistret (www.brreg.no) med org.nr.: NO 914 595 010, telefon: 23 22 22 22, e-post: kundeservice@Sprell.no, och kommer i det följande att kallas "vi" eller "oss".

Köpare är: den person som anges som köpare i beställningen, och benämns nedan "du", "du", "din" eller "din".

 

2. Order- och avtalsprocess

Din beställning är bindande när beställningen registreras på vår server (dator). Du ansvarar för att granska din beställning innan du bekräftar och betalar. Sprell.no är även bunden av din beställning om den inte avviker från vad som erbjuds av oss i vår webbshop, eller i vår marknadsföring. Du har fortfarande rätt att ångra köpet enligt lagen om ångerrätt, se punkt 11 i avtalet.

När Sprell.no tar emot din beställning kommer vi att bekräfta beställningen och automatiskt skicka en beställningsbekräftelse till den e-postadress du angett på beställningssidan. Läs orderbekräftelsen noggrant när du får den och kontrollera om orderbekräftelsen stämmer med beställningen.

Avvikelser mellan din beställning och orderbekräftelsen betraktas som ett nytt erbjudande från oss, som du kan acceptera eller tacka nej till.3. Information ges i webbutiken

Sprell.no strävar efter att ge våra kunder så korrekt information om våra produkter som möjligt. Vi reserverar oss dock för att bild-/skriv-/tryckfel och felaktig prissättning kan förekomma vilket kan innebära att vi inte kan leverera enligt information som lämnas i vår webbutik eller vår marknadsföring.

Vidare förbehåller vi oss rätten att annullera eller ändra din beställning eller delar av den, om produkten är slutsåld eller ett pris-/tryckfel har uppstått. Vid utsålda situationer får du besked om detta, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället. Du kommer att ha möjlighet att acceptera vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger i förhållande till din beställning, eller avbryta beställningen.

 

4. Priser

Alla priser inkluderar moms. Den totala kostnaden för köpet kommer att framgå före betalning och inkluderar alla utgifter förknippade med köpet såsom utgifter för porto, frakt, emballage, miljöskatt mm.


5. Betalning

Köpeskillingen kan efter eget val regleras med faktura eller kreditkort (Visa/Mastercard). För att kunna handla på Sprell.no måste du vara 18 år.

Sprells samarbetspartners för kortbetalningar är Nets (onlineterminal) och Nordea (avveckling). Vid användning av kort reserveras köpeskillingen på kortet vid beställning. Kortet debiteras först när beställningen är packad och klar för leverans från vårt lager.

Sprells partner för fakturabetalning är Klarna. Klarna tar över fordran från Sprell.no när varorna köps på Sprell.no. Klarna gör automatiskt en kreditbedömning av dig när du anger ditt personnummer på Sprell.nos fakturabetalningssida. Det står Klarna fritt att acceptera eller vägra fakturabetalning och Sprell kan inte påverka ett sådant beslut. Om Klarna godkänner fakturabetalning till dig, och du godkänner köpet på Sprell.no, skickar vi fakturan som en elektronisk bilaga i ett mejl till den mailadress du angett i beställningen. För att kunna erbjuda dig att använda Klarnas betalningsmetoder måste vi dela viss information om dig med Klarna. Detta sker endast om du väljer Klarna som betalningsmetod. Klarna använder informationen för att bedöma om du är kvalificerad att använda deras betalningsmetoder. De uppgifter som används är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningshistorik samt orderinformation såsom betalningssätt, frakttyp, beställningsuppgifter och liknande. Användningen av sådan information regleras i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning och Klarnas integritetspolicy.

Vid utebliven betalning skickar Klarna kravet, efter förhandsbesked, till inkasso.

Vid delleveranser debiteras endast delleverans.

Vid försenad betalning (till Klarna eller Sprell.no) utgår ränta enligt lagen om dröjsmålsränta (lagen om dröjsmålsränta m.m.). Räntan bestäms av Finansdepartementet två gånger per år.

 

6. Leverans och försening

Sprell levererar till adresser i Norge och Sverige.

Leverans av produkterna sker på det sätt, på den plats och vid den tid som anges på orderbekräftelsen. Sprell.no står för risken för produkterna tills de tas över av dig, det vill säga när du har fått produkterna i din ägo.

Om leveransen av produkterna försenas kommer vi att ge dig information så snart vi får kännedom om det, tillsammans med information om och eventuellt när leverans kan ske, eller om produkten/varorna är slutsålda.

Beroende på förseningens längd kan du, beroende på omständigheterna, hålla inne köpeskillingen tills leverans är gjord, alternativt säga upp avtalet.7. Outlöst paket

Om du missar att hämta ut paketet på posten får du en faktura för outtagna försändelser, detta för att täcka våra fraktkostnader och avgifter till transportören.

För ej levererade paket som returneras till oss debiteras du en avgift på 400 NOK inklusive moms8. Undersökning av produkterna

Efter att du mottagit produkterna ska du, så snart du har möjlighet till det och inom rimlig tid, kontrollera om leveransen är i enlighet med orderbekräftelsen, om produkterna har skadats under transporten eller om produkter i övrigt har fel eller brister. Detta gäller även om du har valt en annan mottagare av varan än dig själv (betalaren).

 

9. Dina rättigheter i händelse av fel och försummelser (Klagomål)

Om produkterna är felaktiga eller saknas kan du, beroende på omständigheterna, kräva åtgärdande av felet, omleverans av en ny likvärdig produkt, prisavdrag eller hävning av köpet. Sprell.no kan alltid kräva att köpet hävs, snarare än felrättelse, omleverans och prisavdrag.

Felet måste finnas när du får produkterna i din ägo.

Meddelande om fel och defekter i produkterna kan förmedlas till oss muntligen, men måste alltid bekräftas skriftligen. Detta ska göras inom rimlig tid efter att du upptäckt felet eller bristen. Du har dock alltid minst två månaders reklamationsfrist.

Sprell.no kommer att bekräfta mottagandet av alla reklamationer skriftligen. Sprell.no kommer även skriftligen att bekräfta mottagandet av varor som skickats tillbaka till oss för kontroll eller felkorrigering.

Annonsrätten gäller i två år efter att du tagit över produkten, eller fem år om produkten är tänkt att hålla betydligt mer än två år. Reklamationsrätten kommer utöver ångerrätten enligt 11 §.


10. Garanti

Våra garantier innebär inga begränsningar av reklamationsfristen för varor enligt konsumentköplagen. Klagomålstiden är två år efter att du tog över varan, eller fem år om varan är tänkt att hålla betydligt mer än två år. Se även avsnitt 9.

 

11. Ångerrätt

Ångerrättslagen ger dig rätt att ångra ditt köp. Ångerrätten gäller varor (ej frakt och avgifter)

Ångerrätten kräver att du meddelar oss om detta senast 14 dagar efter att du mottagit leveransen (ångerfristen). Sådant meddelande ska lämnas på ångerrättsblanketten som bifogas leveransen. Om du inte har fått ett ångerrättsformulär av misstag kan du ladda ner ett sådant formulär här

För att ångerrätten ska kunna utnyttjas måste varan vara oanvänd, i originalförpackning och i övrigt i det skick som du fick den i.

Om du använder dig av ångerrätten måste produkten/varorna returneras till oss inom rimlig tid. Eventuell returfrakt måste du betala för. Du ansvarar för att produkten är ordentligt förpackad för returtransport. Vi har även andra risker för transporten tillbaka till oss.

Om du avbryter hela leveransen (dvs returnerar alla produkter från en beställning) återbetalar vi hela beloppet, men exklusive fraktkostnader för frakten till dig. Om delar av en beställning returneras återbetalas priset på de produkter som detta gäller. Återbetalningen ska ske inom fjorton dagar efter att vi fått produkten i retur. Om beställningen betalats med kort kommer återbetalningen att ske till det kort som användes. I andra fall kommer återbetalningen att göras till det kontonummer du anger på returformuläret.

Produkten/produkterna ska skickas tillbaka till oss i originalförpackning (inkl. manualer etc) och tillsammans med ångerrättsblankett. Mer information om hur du använder dig av ångerrätten finns i returformuläret.

Ångerrätten gäller inte CD- eller DVD-skivor när förseglingen på produkten har brutits.

Om du har valt faktura som betalningslösning och vill utnyttja ångerfristen måste du ändå betala fakturan för att få denna återbetald från Sprell AS. Om du inte betalar fakturan från Klarna kommer du att debiteras för eventuella krav- och inkassokostnader."

 

12. Personuppgifter

Sprell.no behandlar i princip endast personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig.

I de fall Sprell även behandlar personuppgifter för andra ändamål, till exempel för att skicka dig information om erbjudanden etc., görs detta endast när du har samtyckt till det. Innan du samtycker måste du informeras om vad informationen ska användas till och av vem.

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till andra, såvida det inte är nödvändigt för att genomföra köpet/betalningen, eller om vi är/kommer att vara juridiskt skyldiga att göra det. Från och med idag har Sprell.no följande driftspartners som tar emot överföring av personuppgifter:

Posten/Bring (leverans/betalning)

Tollpost/Mypack (Leverans/betalning)

Nets – (tidigare Bankenes Betlagsentral) (betalning)

Klarna (Betalning med faktura)

Online4U (serverdrift)

Apsis (nyhetsbrevdrift)

DataNova – (ERP-system – drift)

Driftpartners har inte möjlighet att använda personuppgifter som tillhandahålls av Sprell.no för annat än det avtalade driftuppdraget.

Om du har frågor om personuppgifter som rör dig, eller vill utnyttja dina rättigheter till rättelse, spärrning, radering etc. enligt personuppgiftslagen, kan du kontakta oss på kundeservice@sprell.no

 

13. Säljlöfte

Sprell.no har försäljningspant på de levererade produkterna till dess att köpeskillingen inklusive eventuell ränta och kostnader har betalats i sin helhet.


14. Tvister

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas kan du föra ärendet till Konsumentrådet i närheten av där du bor. Alla tvister måste lösas enligt norsk lag. Om ärendet förs till domstol ska det avgöras i din (köparens) domkrets, vilket normalt innebär nära där du bor.